Bắt đầu: 08/08/2022 02:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
SAL
:
 2
Đã kết thúc
PAR
 
Sân: Stadio Arechi