Bắt đầu: 08/08/2022 03:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
O.H
 
:
 
Chưa diễn ra
CUR
 
Sân: Estadio El Teniente