Bắt đầu: 06/08/2022 23:15
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
KOR
:
 0
Đã kết thúc
SIN
 
Sân: Guldensporen stadion