Bắt đầu: 07/08/2022 21:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
HBT
:
 0
Đã kết thúc
ABA
 
Sân: Gundadalur