Bắt đầu: 07/08/2022 20:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
HAL
:
 1
Đã kết thúc
DAL
 
Sân: Orjans Vall