Bắt đầu: 07/08/2022 23:15
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
GIR
:
 3
Đã kết thúc
ADA
 
Sân: GIRESUN ATATURK