Bắt đầu: 07/08/2022 21:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
FCC
:
 1
Đã kết thúc
BRO
 
Sân: Parken Stadium