Bắt đầu: 08/08/2022 00:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
DAF
:
 2
Đã kết thúc
PEC
 
Sân: Promontor utcai Stadion