Bắt đầu: 07/08/2022 21:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
COV
 
:
 
Hoãn
ROT
 
Sân: St Andrews stadium