Kèo bóng đá NSW Premier W-League 2022 - Tỷ lệ bóng đá Châu Úc

Các trận sắp thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu Chủ Tỷ lệ Khách
NSW Premier W-League
10/08 17:00 Aime Rigi (nữ) - Maca Searle (nữ) Aime Rigi (nữ) vd Maca Searle (nữ)
11/08 16:15 Sydney Olympic FC (nữ) - Manly Utd (nữ) Sydney Olympic FC (nữ) vd Manly Utd (nữ)
14/08 13:30 Football NSW Institute (nữ) - Aime Rigi (nữ) Football NSW Institute (nữ) vd Aime Rigi (nữ)
14/08 14:00 Sydney Olympic FC (nữ) - NWS Spirit (nữ) Sydney Olympic FC (nữ) vd NWS Spirit (nữ)
14/08 14:00 Blacktown Spartans(nữ) - Apia L Tigers (nữ) Blacktown Spartans(nữ) vd Apia L Tigers (nữ)
14/08 14:00 Manly Utd (nữ) - Maca Searle (nữ) Manly Utd (nữ) vd Maca Searle (nữ)
14/08 14:00 Bankstown City Lions (nữ) - Northern Tigers FC (nữ) Bankstown City Lions (nữ) vd Northern Tigers FC (nữ)
14/08 14:00 Illawarra Stingrays (nữ) - University of Sydney (nữ) Illawarra Stingrays (nữ) vd University of Sydney (nữ)
= Đêm nay = Lựa chọn của chuyên gia = Tỷ lệ chấp bóng thay đổi
Ghi chú:   Để hiển thị tỷ lệ châu Á trước trận đấu hãy di con trỏ lên trận đấu bạn quan tâm!
Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu
NSW Premier W-League
09/08 16:30 Northern Tigers FC (nữ) 3-1 Football NSW Institute (nữ) Northern Tigers FC (nữ) - Football NSW Institute (nữ)
07/08 16:15 Apia L Tigers (nữ) 1-3 Manly Utd (nữ) Apia L Tigers (nữ) - Manly Utd (nữ)
07/08 14:30 NWS Spirit (nữ) 1-2 Bankstown City Lions (nữ) NWS Spirit (nữ) - Bankstown City Lions (nữ)
07/08 14:00 University of Sydney (nữ) 1-0 Sydney Olympic FC (nữ) University of Sydney (nữ) - Sydney Olympic FC (nữ)
07/08 14:00 Illawarra Stingrays (nữ) 2-3 Maca Searle (nữ) Illawarra Stingrays (nữ) - Maca Searle (nữ)
07/08 12:25 Aime Rigi (nữ) 0-2 Blacktown Spartans(nữ) Aime Rigi (nữ) - Blacktown Spartans(nữ)
31/07 14:45 Sydney Olympic FC (nữ) 3-1 Maca Searle (nữ) Sydney Olympic FC (nữ) - Maca Searle (nữ)
31/07 14:25 Manly Utd (nữ) 3-1 Aime Rigi (nữ) Manly Utd (nữ) - Aime Rigi (nữ)
31/07 14:00 Blacktown Spartans(nữ) 0-4 Northern Tigers FC (nữ) Blacktown Spartans(nữ) - Northern Tigers FC (nữ)
31/07 12:25 Bankstown City Lions (nữ) 0-3 University of Sydney (nữ) Bankstown City Lions (nữ) - University of Sydney (nữ)
31/07 12:00 Illawarra Stingrays (nữ) 1-1 NWS Spirit (nữ) Illawarra Stingrays (nữ) - NWS Spirit (nữ)
28/07 16:45 Apia L Tigers (nữ) 2-2 Northern Tigers FC (nữ) Apia L Tigers (nữ) - Northern Tigers FC (nữ)
24/07 16:30 Apia L Tigers (nữ) 0-1 University of Sydney (nữ) Apia L Tigers (nữ) - University of Sydney (nữ)
24/07 16:00 NWS Spirit (nữ) 1-1 Manly Utd (nữ) NWS Spirit (nữ) - Manly Utd (nữ)
24/07 14:00 Illawarra Stingrays (nữ) 0-3 Football NSW Institute (nữ) Illawarra Stingrays (nữ) - Football NSW Institute (nữ)
24/07 14:00 Maca Searle (nữ) 1-1 Northern Tigers FC (nữ) Maca Searle (nữ) - Northern Tigers FC (nữ)
24/07 12:25 Blacktown Spartans(nữ) 1-2 Bankstown City Lions (nữ) Blacktown Spartans(nữ) - Bankstown City Lions (nữ)
24/07 12:25 Aime Rigi (nữ) 0-1 Sydney Olympic FC (nữ) Aime Rigi (nữ) - Sydney Olympic FC (nữ)
20/07 17:00 Illawarra Stingrays (nữ) 2-1 Blacktown Spartans(nữ) Illawarra Stingrays (nữ) - Blacktown Spartans(nữ)
17/07 15:20 Apia L Tigers (nữ) 2-1 Sydney Olympic FC (nữ) Apia L Tigers (nữ) - Sydney Olympic FC (nữ)
17/07 14:00 Manly Utd (nữ) 1-1 Northern Tigers FC (nữ) Manly Utd (nữ) - Northern Tigers FC (nữ)
17/07 14:00 Blacktown Spartans(nữ) 2-3 Illawarra Stingrays (nữ) Blacktown Spartans(nữ) - Illawarra Stingrays (nữ)
17/07 14:00 University of Sydney (nữ) 1-0 NWS Spirit (nữ) University of Sydney (nữ) - NWS Spirit (nữ)
17/07 13:40 Football NSW Institute (nữ) 0-3 Maca Searle (nữ) Football NSW Institute (nữ) - Maca Searle (nữ)
17/07 12:25 Bankstown City Lions (nữ) 2-0 Aime Rigi (nữ) Bankstown City Lions (nữ) - Aime Rigi (nữ)
10/07 17:00 Illawarra Stingrays (nữ) 1-1 Apia L Tigers (nữ) Illawarra Stingrays (nữ) - Apia L Tigers (nữ)
10/07 14:00 Maca Searle (nữ) 0-0 Aime Rigi (nữ) Maca Searle (nữ) - Aime Rigi (nữ)
10/07 14:00 Northern Tigers FC (nữ) 0-3 NWS Spirit (nữ) Northern Tigers FC (nữ) - NWS Spirit (nữ)
10/07 13:40 Football NSW Institute (nữ) 0-1 University of Sydney (nữ) Football NSW Institute (nữ) - University of Sydney (nữ)
10/07 12:00 Manly Utd (nữ) 1-1 Blacktown Spartans(nữ) Manly Utd (nữ) - Blacktown Spartans(nữ)
03/07 16:00 NWS Spirit (nữ) 0-0 Maca Searle (nữ) NWS Spirit (nữ) - Maca Searle (nữ)
03/07 11:40 Football NSW Institute (nữ) 3-1 Blacktown Spartans(nữ) Football NSW Institute (nữ) - Blacktown Spartans(nữ)
26/06 15:15 Sydney Olympic FC (nữ) 0-0 Illawarra Stingrays (nữ) Sydney Olympic FC (nữ) - Illawarra Stingrays (nữ)
26/06 14:10 University of Sydney (nữ) 2-0 Blacktown Spartans(nữ) University of Sydney (nữ) - Blacktown Spartans(nữ)
26/06 14:00 Manly Utd (nữ) 3-3 Football NSW Institute (nữ) Manly Utd (nữ) - Football NSW Institute (nữ)
26/06 14:00 NWS Spirit (nữ) 1-3 Apia L Tigers (nữ) NWS Spirit (nữ) - Apia L Tigers (nữ)
26/06 12:25 Bankstown City Lions (nữ) 1-0 Maca Searle (nữ) Bankstown City Lions (nữ) - Maca Searle (nữ)
26/06 12:25 Northern Tigers FC (nữ) 7-0 Aime Rigi (nữ) Northern Tigers FC (nữ) - Aime Rigi (nữ)
22/06 16:45 NWS Spirit (nữ) 2-1 Blacktown Spartans(nữ) NWS Spirit (nữ) - Blacktown Spartans(nữ)
19/06 14:00 Maca Searle (nữ) 0-3 Apia L Tigers (nữ) Maca Searle (nữ) - Apia L Tigers (nữ)
19/06 14:00 Illawarra Stingrays (nữ) 2-1 Manly Utd (nữ) Illawarra Stingrays (nữ) - Manly Utd (nữ)
19/06 14:00 University of Sydney (nữ) 1-0 Northern Tigers FC (nữ) University of Sydney (nữ) - Northern Tigers FC (nữ)
19/06 12:25 Bankstown City Lions (nữ) 0-0 Football NSW Institute (nữ) Bankstown City Lions (nữ) - Football NSW Institute (nữ)
19/06 12:25 Aime Rigi (nữ) 1-5 NWS Spirit (nữ) Aime Rigi (nữ) - NWS Spirit (nữ)
19/06 12:00 Blacktown Spartans(nữ) 2-1 Sydney Olympic FC (nữ) Blacktown Spartans(nữ) - Sydney Olympic FC (nữ)
12/06 16:45 NWS Spirit (nữ) 1-1 Blacktown Spartans(nữ) NWS Spirit (nữ) - Blacktown Spartans(nữ)
12/06 14:30 Apia L Tigers (nữ) 1-0 Aime Rigi (nữ) Apia L Tigers (nữ) - Aime Rigi (nữ)
12/06 14:00 Sydney Olympic FC (nữ) 3-0 Football NSW Institute (nữ) Sydney Olympic FC (nữ) - Football NSW Institute (nữ)
12/06 14:00 Maca Searle (nữ) 1-1 University of Sydney (nữ) Maca Searle (nữ) - University of Sydney (nữ)
12/06 14:00 Northern Tigers FC (nữ) 3-1 Illawarra Stingrays (nữ) Northern Tigers FC (nữ) - Illawarra Stingrays (nữ)
12/06 12:25 Manly Utd (nữ) 5-1 Bankstown City Lions (nữ) Manly Utd (nữ) - Bankstown City Lions (nữ)
05/06 15:00 Illawarra Stingrays (nữ) 2-1 Aime Rigi (nữ) Illawarra Stingrays (nữ) - Aime Rigi (nữ)
05/06 14:00 Blacktown Spartans(nữ) 1-2 Maca Searle (nữ) Blacktown Spartans(nữ) - Maca Searle (nữ)
05/06 14:00 Manly Utd (nữ) 0-0 University of Sydney (nữ) Manly Utd (nữ) - University of Sydney (nữ)
05/06 14:00 Sydney Olympic FC (nữ) 1-1 Northern Tigers FC (nữ) Sydney Olympic FC (nữ) - Northern Tigers FC (nữ)
05/06 12:25 Bankstown City Lions (nữ) 1-0 Apia L Tigers (nữ) Bankstown City Lions (nữ) - Apia L Tigers (nữ)
01/06 17:15 University of Sydney (nữ) 1-0 Football NSW Institute (nữ) University of Sydney (nữ) - Football NSW Institute (nữ)
29/05 16:10 Apia L Tigers (nữ) 2-1 Blacktown Spartans(nữ) Apia L Tigers (nữ) - Blacktown Spartans(nữ)
29/05 16:05 NWS Spirit (nữ) 1-6 Sydney Olympic FC (nữ) NWS Spirit (nữ) - Sydney Olympic FC (nữ)
29/05 14:00 Maca Searle (nữ) 2-0 Manly Utd (nữ) Maca Searle (nữ) - Manly Utd (nữ)