Mandurah City

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Châu Úc Thành lập 1970
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ Peelwood Parade, Mandurah
Website http://www.mandurahcity.com/