Kèo bóng đá Vô địch quốc gia nữ Việt Nam 2022 - Tỷ lệ bóng đá Việt Nam

Các trận sắp thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu Chủ Tỷ lệ Khách
= Đêm nay = Lựa chọn của chuyên gia = Tỷ lệ chấp bóng thay đổi
Ghi chú:   Để hiển thị tỷ lệ châu Á trước trận đấu hãy di con trỏ lên trận đấu bạn quan tâm!
Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu
Vô địch quốc gia nữ Việt Nam
25/11 17:00 CLB TPHCM (nữ) 2-0 Ha Noi (nữ) CLB TPHCM (nữ) - Ha Noi (nữ)
25/11 14:30 Than KSVN (nữ) 3-1 TNG Thai Nguyen (nữ) Than KSVN (nữ) - TNG Thai Nguyen (nữ)
22/11 17:00 TNG Thai Nguyen (nữ) 1-4 CLB TPHCM (nữ) TNG Thai Nguyen (nữ) - CLB TPHCM (nữ)
22/11 14:30 Ha Noi (nữ) 4-1 Phong Phu Ha Nam (nữ) Ha Noi (nữ) - Phong Phu Ha Nam (nữ)
19/11 17:00 Phong Phu Ha Nam (nữ) 0-2 Than KSVN (nữ) Phong Phu Ha Nam (nữ) - Than KSVN (nữ)
19/11 14:30 TNG Thai Nguyen (nữ) 1-4 Ha Noi (nữ) TNG Thai Nguyen (nữ) - Ha Noi (nữ)
17/11 17:00 Than KSVN (nữ) 0-2 CLB TPHCM (nữ) Than KSVN (nữ) - CLB TPHCM (nữ)
17/11 14:30 Phong Phu Ha Nam (nữ) 1-3 TNG Thai Nguyen (nữ) Phong Phu Ha Nam (nữ) - TNG Thai Nguyen (nữ)
13/12 18:20 CLB TPHCM (w) 3-0 Phong Phu Ha Nam (w) CLB TPHCM (w) - Phong Phu Ha Nam (w)
13/12 16:00 TNG Thai Nguyen (w) 1-0 Ho Chi Minh City B (w) TNG Thai Nguyen (w) - Ho Chi Minh City B (w)
12/12 18:20 Than KSVN (w) 2-1 Ha Noi (w) Than KSVN (w) - Ha Noi (w)
12/12 16:00 Ha Noi II(w) 0-1 Son La (w) Ha Noi II(w) - Son La (w)
10/12 18:30 TNG Thai Nguyen (w) 1-6 CLB TPHCM (w) TNG Thai Nguyen (w) - CLB TPHCM (w)
10/12 16:00 Ho Chi Minh City B (w) 1-1 Phong Phu Ha Nam (w) Ho Chi Minh City B (w) - Phong Phu Ha Nam (w)
09/12 18:30 Son La (w) 1-5 Ha Noi (w) Son La (w) - Ha Noi (w)
09/12 16:00 Than KSVN (w) 3-0 Ha Noi II(w) Than KSVN (w) - Ha Noi II(w)
06/12 18:25 Son La (w) 2-4 TNG Thai Nguyen (w) Son La (w) - TNG Thai Nguyen (w)
06/12 16:00 Phong Phu Ha Nam (w) 0-2 Than KSVN (w) Phong Phu Ha Nam (w) - Than KSVN (w)
05/12 18:30 Ha Noi (w) 1-2 CLB TPHCM (w) Ha Noi (w) - CLB TPHCM (w)
05/12 16:00 Ha Noi II(w) 1-0 Ho Chi Minh City B (w) Ha Noi II(w) - Ho Chi Minh City B (w)
02/12 18:30 Phong Phu Ha Nam (w) 6-3 Son La (w) Phong Phu Ha Nam (w) - Son La (w)
02/12 16:00 TNG Thai Nguyen (w) 0-2 Than KSVN (w) TNG Thai Nguyen (w) - Than KSVN (w)
01/12 18:30 CLB TPHCM (w) 1-0 Ha Noi II(w) CLB TPHCM (w) - Ha Noi II(w)
01/12 16:00 Ho Chi Minh City B (w) 0-4 Ha Noi (w) Ho Chi Minh City B (w) - Ha Noi (w)
28/11 18:30 Than KSVN (w) 0-1 CLB TPHCM (w) Than KSVN (w) - CLB TPHCM (w)
28/11 15:50 Son La (w) 1-0 CLB TPHCM (w) B Son La (w) - CLB TPHCM (w) B
27/11 18:25 Ha Noi (w) 1-0 Phong Phu Ha Nam (w) Ha Noi (w) - Phong Phu Ha Nam (w)
27/11 15:55 Ha Noi II(w) 2-2 TNG Thai Nguyen (w) Ha Noi II(w) - TNG Thai Nguyen (w)
24/11 18:30 CLB TPHCM (w) B 0-2 Than KSVN (w) CLB TPHCM (w) B - Than KSVN (w)
24/11 16:00 CLB TPHCM (w) 4-0 Son La (w) CLB TPHCM (w) - Son La (w)
23/11 18:30 Ha Noi II(w) 0-2 Phong Phu Ha Nam (w) Ha Noi II(w) - Phong Phu Ha Nam (w)
23/11 15:55 TNG Thai Nguyen (w) 0-5 Ha Noi (w) TNG Thai Nguyen (w) - Ha Noi (w)
21/11 16:00 Son La (w) 1-3 Than KSVN (w) Son La (w) - Than KSVN (w)
20/11 18:30 Phong Phu Ha Nam (w) 0-0 TNG Thai Nguyen (w) Phong Phu Ha Nam (w) - TNG Thai Nguyen (w)
20/11 15:55 Ha Noi (w) 3-0 Ha Noi II(w) Ha Noi (w) - Ha Noi II(w)
13/10 18:30 Phong Phu Ha Nam (w) 1-0 Than KSVN (w) Phong Phu Ha Nam (w) - Than KSVN (w)
13/10 18:30 Ha Noi (w) 3-0 CLB TPHCM (W) B Ha Noi (w) - CLB TPHCM (W) B
13/10 16:00 TNG Thai Nguyen (w) 1-0 Son La (w) TNG Thai Nguyen (w) - Son La (w)
13/10 16:00 Ha Noi II(w) 0-3 CLB TPHCM (W) Ha Noi II(w) - CLB TPHCM (W)
10/10 18:30 TNG Thai Nguyen (w) 0-2 Than KSVN (w) TNG Thai Nguyen (w) - Than KSVN (w)
10/10 18:20 Ha Noi (w) 1-1 CLB TPHCM (W) Ha Noi (w) - CLB TPHCM (W)
10/10 16:00 Ha Noi II(w) 2-0 CLB TPHCM (W) B Ha Noi II(w) - CLB TPHCM (W) B
10/10 15:55 Phong Phu Ha Nam (w) 5-3 Son La (w) Phong Phu Ha Nam (w) - Son La (w)