Bắt đầu: 07/08/2022 20:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
VEJ
:
 0
Đã kết thúc
NYK
 
Sân: Wegeller Stadium