Bắt đầu: 07/08/2022 19:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
TOR
:
 3
Đã kết thúc
KHI
 
Sân: Saturn Stadium