Bắt đầu: 07/08/2022 17:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
THE
:
 3
Đã kết thúc
JEF
 
Sân: Shikishima Stadium