Bắt đầu: 07/08/2022 17:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
SHO
:
 5
Đã kết thúc
CON
 
Sân: Lemon gas stadium Hiratsuka