Bắt đầu: 06/08/2022 21:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
ROS
:
 3
Đã kết thúc
CEL
 
Sân: Victoria Park