Bắt đầu: 07/08/2022 21:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
RED
:
 3
Đã kết thúc
RAC
 
Sân: Thillenberg