Bắt đầu: 08/08/2022 00:15
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
PAL
:
 3
Đã kết thúc
AUD
 
Sân: City pool Stadium