Bắt đầu: 08/08/2022 01:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
MOS
 
:
 
Hoãn
SAN
 
Sân: Charles Abela Memorial Stadium