Bắt đầu: 07/08/2022 20:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
MON
:
 2
Đã kết thúc
TRO
 
Sân: Stade de la Mosson