Bắt đầu: 07/08/2022 22:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
MJA
:
 1
Đã kết thúc
ELF
 
Sân: Strandvallen