Bắt đầu: 07/08/2022 21:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
KRY
:
 2
Đã kết thúc
DYN
 
Sân: Cosmos Stadium