Bắt đầu: 07/08/2022 17:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
KAW
:
 1
Đã kết thúc
YOK
 
Sân: Kawasaki Todoroki Stadium