Bắt đầu: 07/08/2022 21:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
KAA
:
 1
Đã kết thúc
WES
 
Sân: Galanco Stadium