Bắt đầu: 07/08/2022 18:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
HIB
:
 1
Đã kết thúc
HEA
 
Sân: Easter Road