Bắt đầu: 24/06/2022 17:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
GUA
:
 3
Đã kết thúc
CHA
 
Sân: Mission Hills Football Base Stadium