Bắt đầu: 07/08/2022 20:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
FCU
:
 3
Đã kết thúc
ALA
 
Sân: Nivtianik Stadium