Bắt đầu: 07/08/2022 23:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
FCA
 
:
 
Hoãn
FCP
 
Sân: Wazgen Salki Republican Stadium