Bắt đầu: 07/08/2022 21:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
DUN
:
 1
Đã kết thúc
LIV
 
Sân: Tannadice Park