Bắt đầu: 07/08/2022 22:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
DOR
:
 4
Đã kết thúc
GYI
 
Sân: Buzanszky Jeno Stadion