Bắt đầu: 07/08/2022 17:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
DAE
:
 0
Đã kết thúc
BUS
 
Sân: Daejeon World Cup Stadium