Bắt đầu: 07/08/2022 17:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
DAE
:
 3
Đã kết thúc
INC
 
Sân: DGB Daegu Bank Park