Bắt đầu: 07/08/2022 22:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
CSA
:
 0
Đã kết thúc
BOD
 
Sân: Tersztyanszky Odon Sportkozpont