Kèo bóng đá Republic of Ireland National League Women 2022 - Tỷ lệ bóng đá Ireland

Các trận sắp thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu Chủ Tỷ lệ Khách
= Đêm nay = Lựa chọn của chuyên gia = Tỷ lệ chấp bóng thay đổi
Ghi chú:   Để hiển thị tỷ lệ châu Á trước trận đấu hãy di con trỏ lên trận đấu bạn quan tâm!
Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu
Republic of Ireland National League Women
31/07 00:30 Sligo Rovers (nữ) 3-2 Shelbourne (nữ)
30/07 22:59 FC Treaty United (nữ) 0-3 Wexford Youths (nữ)
30/07 22:59 Peamount Utd (nữ) 2-1 Galway LFC (nữ)
28/07 01:45 Shelbourne (nữ) 0-0 Bohemians Dublin (nữ)
24/07 00:00 Wexford Youths (nữ) 3-1 Bohemians Dublin (nữ)
17/07 00:00 Bohemians Dublin (nữ) 3-0 FC Treaty United (nữ)
17/07 00:00 Galway LFC (nữ) 5-1 Cork City (nữ)
16/07 22:59 Peamount Utd (nữ) 0-4 Shelbourne (nữ)
16/07 22:00 DLR Waves (nữ) 0-0 Wexford Youths (nữ)
16/07 20:00 Sligo Rovers (nữ) 1-2 Yalong City (nữ)
05/07 01:45 DLR Waves (nữ) 1-1 Peamount Utd (nữ)
03/07 01:00 Yalong City (nữ) 1-0 Cork City (nữ)
03/07 00:00 Wexford Youths (nữ) 1-1 Galway LFC (nữ)
03/07 00:00 Bohemians Dublin (nữ) 2-1 Sligo Rovers (nữ)
02/07 22:59 FC Treaty United (nữ) 0-10 Shelbourne (nữ)
11/06 20:00 Sligo Rovers (nữ) 0-5 Peamount Utd (nữ)
11/06 20:00 Cork City (nữ) 2-1 FC Treaty United (nữ)
11/06 20:00 Shelbourne (nữ) 0-1 Wexford Youths (nữ)
10/06 01:45 DLR Waves (nữ) 0-0 Bohemians Dublin (nữ)
04/06 22:59 Shelbourne (nữ) 1-1 Galway LFC (nữ)
04/06 22:59 FC Treaty United (nữ) 0-4 DLR Waves (nữ)
04/06 18:00 Sligo Rovers (nữ) 1-0 Wexford Youths (nữ)
29/05 00:00 Wexford Youths (nữ) 2-1 Yalong City (nữ)
29/05 00:00 Bohemians Dublin (nữ) 2-1 Peamount Utd (nữ)
28/05 22:59 FC Treaty United (nữ) 0-0 Sligo Rovers (nữ)
28/05 22:00 DLR Waves (nữ) 0-1 Galway LFC (nữ)
28/05 18:00 Cork City (nữ) 0-4 Shelbourne (nữ)
22/05 01:00 Yalong City (nữ) 4-1 FC Treaty United (nữ)
22/05 00:00 Wexford Youths (nữ) 3-3 Peamount Utd (nữ)
22/05 00:00 Galway LFC (nữ) 1-1 Bohemians Dublin (nữ)
21/05 20:00 Sligo Rovers (nữ) 2-0 Cork City (nữ)
21/05 20:00 Shelbourne (nữ) 4-0 DLR Waves (nữ)
14/05 22:59 Peamount Utd (nữ) 0-1 Yalong City (nữ)
14/05 22:59 Cork City (nữ) 1-2 Wexford Youths (nữ)
14/05 22:00 DLR Waves (nữ) 3-2 Sligo Rovers (nữ)
08/05 00:00 Wexford Youths (nữ) 2-0 DLR Waves (nữ)
07/05 22:59 Cork City (nữ) 1-4 Yalong City (nữ)
07/05 22:50 FC Treaty United (nữ) 0-4 Bohemians Dublin (nữ)
07/05 20:00 Shelbourne (nữ) 1-0 Peamount Utd (nữ)
07/05 20:00 Sligo Rovers (nữ) 1-2 Galway LFC (nữ)
01/05 00:00 Galway LFC (nữ) 2-2 Wexford Youths (nữ)
30/04 22:59 Peamount Utd (nữ) 1-1 Bohemians Dublin (nữ)
30/04 20:00 DLR Waves (nữ) 6-0 Cork City (nữ)
27/04 01:45 Wexford Youths (nữ) 0-2 Shelbourne (nữ)
24/04 00:00 Bohemians Dublin (nữ) 0-3 Galway LFC (nữ)
24/04 00:00 Wexford Youths (nữ) 2-0 Sligo Rovers (nữ)
23/04 22:59 Peamount Utd (nữ) 8-1 Cork City (nữ)
23/04 22:59 FC Treaty United (nữ) 0-2 Yalong City (nữ)
23/04 22:00 DLR Waves (nữ) 1-0 Shelbourne (nữ)
17/04 01:00 Yalong City (nữ) 1-2 Peamount Utd (nữ)
17/04 00:00 Wexford Youths (nữ) 5-1 Cork City (nữ)
17/04 00:00 Bohemians Dublin (nữ) 0-0 DLR Waves (nữ)
17/04 00:00 Galway LFC (nữ) 0-2 Shelbourne (nữ)
16/04 20:00 Sligo Rovers (nữ) 3-1 FC Treaty United (nữ)
02/04 22:59 Cork City (nữ) 2-1 Bohemians Dublin (nữ)
02/04 22:59 FC Treaty United (nữ) 0-2 Galway LFC (nữ)
02/04 20:00 Shelbourne (nữ) 1-0 Sligo Rovers (nữ)
02/04 01:45 Peamount Utd (nữ) 4-0 Wexford Youths (nữ)
26/03 21:00 Peamount Utd (nữ) 3-2 DLR Waves (nữ)
26/03 21:00 Yalong City (nữ) 3-1 Galway LFC (nữ)