VĐQG Tây Ban Nha

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng 14

Kết quả La Liga

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Thứ 6 - 11/11

FT - 11/11 14
FT - 11/11 14
FT - 11/11 14

Thứ 5 - 10/11

FT - 10/11 14
FT - 10/11 14
FT - 10/11 14
FT - 10/11 14
H1: 1-0

Thứ 4 - 09/11

FT - 09/11 14
FT - 09/11 14
FT - 09/11 14
H1: 1-1

Thứ 3 - 08/11

FT - 08/11 13

Thứ 2 - 07/11

FT - 07/11 13
H1: 1-0
FT - 07/11 13

Chủ nhật - 06/11

FT - 06/11 13
FT - 06/11 13
FT - 06/11 13
FT - 06/11 13

Thứ 7 - 05/11

FT - 05/11 13
FT - 05/11 13
H1: 0-0
FT - 05/11 13
H1: 0-0