Kèo bóng đá Hạng 3 Slovenia 2022 - Tỷ lệ bóng đá Slovenia

Các trận sắp thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu Chủ Tỷ lệ Khách
= Đêm nay = Lựa chọn của chuyên gia = Tỷ lệ chấp bóng thay đổi
Ghi chú:   Để hiển thị tỷ lệ châu Á trước trận đấu hãy di con trỏ lên trận đấu bạn quan tâm!
Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu
Hạng 3 Slovenia
11/05 22:00 NK Podvinci 3-1 SD Videm NK Podvinci - SD Videm
08/05 22:00 NK Sobec Lesce 1-2 NK Fama Vipava NK Sobec Lesce - NK Fama Vipava
08/05 22:00 Dravinja 3-2 Zavrc Dravinja - Zavrc
08/05 22:00 Brda 3-2 NK Svoboda Ljubljana Brda - NK Svoboda Ljubljana
08/05 15:30 SD Videm 2-5 Koroska Dravograd SD Videm - Koroska Dravograd
07/05 22:00 Dobrovce 4-1 NK Zrece Dobrovce - NK Zrece
04/05 22:30 NK Posavje Krsko 5-0 Smartno NK Posavje Krsko - Smartno
04/05 22:00 NK Skofja Loka 0-2 NK Svoboda Ljubljana NK Skofja Loka - NK Svoboda Ljubljana
30/04 22:00 Zavrc 2-1 Bistrica Zavrc - Bistrica
30/04 22:00 Dravinja 0-0 Prevalje Dravinja - Prevalje
29/04 22:30 Smartno 3-3 Dobrovce Smartno - Dobrovce
24/04 22:00 SD Cirkulane 3-4 NK Podvinci SD Cirkulane - NK Podvinci
24/04 21:00 Postojna 0-5 Tinex Sencur Postojna - Tinex Sencur
24/04 15:30 SD Videm 2-4 Dravinja SD Videm - Dravinja
23/04 21:30 Brda 0-4 NK Brinje Grosuplje Brda - NK Brinje Grosuplje
16/04 22:00 Dravinja 4-4 SD Cirkulane Dravinja - SD Cirkulane
16/04 21:00 NK Fama Vipava 3-1 NK Sava Kranj NK Fama Vipava - NK Sava Kranj
15/04 22:00 Smartno 1-0 Sampion Celje Smartno - Sampion Celje
12/04 22:00 NK Podvinci 3-1 Sampion Celje NK Podvinci - Sampion Celje
10/04 21:30 Bistrica 3-1 Smartno Bistrica - Smartno
10/04 21:00 Postojna 1-3 NK Fama Vipava Postojna - NK Fama Vipava
10/04 21:00 Brda 1-1 NK Ziri Brda - NK Ziri
10/04 15:30 SD Videm 2-7 Zavrc SD Videm - Zavrc
09/04 21:30 NK Posavje Krsko 3-1 NK Zrece NK Posavje Krsko - NK Zrece
09/04 21:00 SD Cirkulane 4-0 Prevalje SD Cirkulane - Prevalje
09/04 20:00 NK Svoboda Ljubljana 0-3 Tinex Sencur NK Svoboda Ljubljana - Tinex Sencur
05/04 21:30 NK Skofja Loka 0-3 NK Brinje Grosuplje NK Skofja Loka - NK Brinje Grosuplje
03/04 21:00 NK Fama Vipava 2-0 Brda NK Fama Vipava - Brda
03/04 15:30 SD Videm 1-0 SD Cirkulane SD Videm - SD Cirkulane
02/04 21:30 Zavrc 2-0 NK Zrece Zavrc - NK Zrece
30/03 21:30 NK Zrece 1-3 NK Podvinci NK Zrece - NK Podvinci
27/03 21:30 NK Posavje Krsko 3-1 Koroska Dravograd NK Posavje Krsko - Koroska Dravograd
27/03 21:10 SD Cirkulane 1-1 Zavrc SD Cirkulane - Zavrc
27/03 20:00 Brda 0-4 NK Adria Miren Brda - NK Adria Miren
27/03 20:00 NK Sava Kranj 1-0 Svoboda Peshtera NK Sava Kranj - Svoboda Peshtera
27/03 20:00 Postojna 0-0 NK Sobec Lesce Postojna - NK Sobec Lesce
26/03 21:00 NK Zrece 0-1 Smartno NK Zrece - Smartno
26/03 21:00 NK Svoboda Ljubljana 1-0 NK Fama Vipava NK Svoboda Ljubljana - NK Fama Vipava
26/03 21:00 Sampion Celje 1-2 Dravinja Sampion Celje - Dravinja
26/03 21:00 Bistrica 2-2 NK Podvinci Bistrica - NK Podvinci
20/03 21:00 NK Fama Vipava 0-0 Tolmin NK Fama Vipava - Tolmin
20/03 21:00 Koroska Dravograd 4-0 NK Zrece Koroska Dravograd - NK Zrece
20/03 16:30 SD Videm 3-1 NK Smarje pri Jelsah SD Videm - NK Smarje pri Jelsah
19/03 21:00 NK Sobec Lesce 2-1 Brda NK Sobec Lesce - Brda
13/03 21:00 NK Posavje Krsko 2-0 Dravinja NK Posavje Krsko - Dravinja
13/03 21:00 Smartno 1-3 Koroska Dravograd Smartno - Koroska Dravograd
12/03 21:00 NK Sava Kranj 0-0 NK Skofja Loka NK Sava Kranj - NK Skofja Loka
12/03 21:00 Sampion Celje 1-4 SD Videm Sampion Celje - SD Videm
12/03 21:00 NK Smarje pri Jelsah 2-3 SD Cirkulane NK Smarje pri Jelsah - SD Cirkulane
17/11 20:00 Postojna 0-3 NK Svoboda Ljubljana Postojna - NK Svoboda Ljubljana
14/11 20:00 NK Fama Vipava 1-2 Tinex Sencur NK Fama Vipava - Tinex Sencur
13/11 20:00 NK Sobec Lesce 1-1 Tolmin NK Sobec Lesce - Tolmin
13/11 20:00 Prevalje 1-1 NK Posavje Krsko Prevalje - NK Posavje Krsko
07/11 20:00 NK Fama Vipava 3-1 NK Ziri NK Fama Vipava - NK Ziri
07/11 16:30 SD Videm 0-0 NK Posavje Krsko SD Videm - NK Posavje Krsko
07/11 00:00 Prevalje 3-1 NK Zrece Prevalje - NK Zrece
06/11 20:00 NK Sobec Lesce 0-2 NK Brinje Grosuplje NK Sobec Lesce - NK Brinje Grosuplje
30/10 22:00 Tinex Sencur 2-2 NK Sobec Lesce Tinex Sencur - NK Sobec Lesce
24/10 20:00 Brda 2-2 NK Skofja Loka Brda - NK Skofja Loka
24/10 20:00 Sampion Celje 1-3 Zavrc Sampion Celje - Zavrc