Kèo bóng đá Conmebol-Sudamericano Women 2022 - Tỷ lệ bóng đá Americas

Các trận sắp thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu Chủ Tỷ lệ Khách
= Đêm nay = Lựa chọn của chuyên gia = Tỷ lệ chấp bóng thay đổi
Ghi chú:   Để hiển thị tỷ lệ châu Á trước trận đấu hãy di con trỏ lên trận đấu bạn quan tâm!
Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu
Conmebol-Sudamericano Women
31/07 07:00 Colombia (nữ) 0-1 Brazil (nữ)
30/07 07:00 Argentina (nữ) 3-1 Paraguay (nữ)
27/07 07:00 Brazil (nữ) 2-0 Paraguay (nữ)
26/07 07:00 Colombia (nữ) 1-0 Argentina (nữ)
25/07 07:00 Chile (nữ) 1-1 Venezuela (nữ)
22/07 07:00 Venezuela (nữ) 0-1 Argentina (nữ)
22/07 07:00 Brazil (nữ) 6-0 Peru (nữ)
21/07 07:00 Ecuador (nữ) 1-2 Paraguay (nữ)
21/07 07:00 Colombia (nữ) 4-0 Chile (nữ)
19/07 07:00 Peru (nữ) 0-6 Uruguay (nữ)
19/07 04:00 Venezuela (nữ) 0-4 Brazil (nữ)
18/07 07:00 Ecuador (nữ) 1-2 Colombia (nữ)
18/07 04:00 Chile (nữ) 5-0 Bolivia (nữ)
16/07 07:00 Peru (nữ) 0-2 Venezuela (nữ)
16/07 04:00 Argentina (nữ) 5-0 Uruguay (nữ)
15/07 07:00 Chile (nữ) 2-1 Ecuador (nữ)
15/07 04:00 Paraguay (nữ) 2-0 Bolivia (nữ)
13/07 07:00 Argentina (nữ) 4-0 Peru (nữ)
13/07 04:00 Uruguay (nữ) 0-3 Brazil (nữ)
12/07 07:00 Bolivia (nữ) 0-3 Colombia (nữ)
12/07 04:00 Paraguay (nữ) 3-2 Chile (nữ)
10/07 07:00 Brazil (nữ) 4-0 Argentina (nữ)
10/07 04:00 Uruguay (nữ) 0-1 Venezuela (nữ)
09/07 07:00 Colombia (nữ) 4-2 Paraguay (nữ)
09/07 04:00 Bolivia (nữ) 1-6 Ecuador (nữ)
23/04 05:00 Brazil (nữ) 3-0 Colombia (nữ)
23/04 02:45 Chile (nữ) 4-0 Argentina (nữ)
20/04 05:00 Chile (nữ) 0-0 Colombia (nữ)
20/04 02:45 Brazil (nữ) 3-0 Argentina (nữ)
17/04 05:00 Chile (nữ) 1-3 Brazil (nữ)
17/04 02:45 Colombia (nữ) 1-3 Argentina (nữ)
14/04 05:00 Bolivia (nữ) 0-7 Brazil (nữ)
14/04 02:45 Argentina (nữ) 2-0 Venezuela (nữ)
13/04 05:00 Peru (nữ) 0-5 Chile (nữ)
13/04 02:45 Paraguay (nữ) 2-1 Uruguay (nữ)
12/04 05:00 Brazil (nữ) 4-0 Venezuela (nữ)
12/04 02:45 Ecuador (nữ) 0-1 Bolivia (nữ)
11/04 05:00 Chile (nữ) 1-0 Uruguay (nữ)
11/04 02:45 Colombia (nữ) 3-0 Peru (nữ)
10/04 05:00 Ecuador (nữ) 3-6 Argentina (nữ)
10/04 02:45 Venezuela (nữ) 8-0 Bolivia (nữ)
09/04 05:00 Colombia (nữ) 5-1 Paraguay (nữ)
09/04 02:45 Uruguay (nữ) 1-1 Peru (nữ)
08/04 05:00 Brazil (nữ) 8-0 Ecuador (nữ)
08/04 02:45 Argentina (nữ) 3-0 Bolivia (nữ)
07/04 05:00 Chile (nữ) 1-1 Colombia (nữ)
07/04 02:45 Paraguay (nữ) 3-0 Peru (nữ)
06/04 05:00 Brazil (nữ) 3-1 Argentina (nữ)
06/04 02:45 Ecuador (nữ) 0-1 Venezuela (nữ)
05/04 05:00 Chile (nữ) 1-1 Paraguay (nữ)
05/04 02:45 Colombia (nữ) 7-0 Uruguay (nữ)