Vendsyssel

Huấn luyện viên trưởng: Johnny Molby
Quốc tịch Đan mạch Hjørring Thành lập 1886-11-9
Sân nhà Hjørring Stadion Sức chứa 7500
Địa chỉ Hj?rring Idr?tsforening, Ringparken 1
Website http://www.hjoerring-if.dk/