Skjold

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Đan mạch Copenhagen Thành lập 1915
Sân nhà Versailles Nag Stadium Sức chứa 0
Địa chỉ Per Henrik Lings Alle 10 2100 Kobenhavn
Website http://www.bkskjold.dk/