Odd Grenland

Huấn luyện viên trưởng: Dag-Eilev Akkerhaugen Fagermo
Quốc tịch Na Uy Skien Thành lập 1894-3-31
Sân nhà Odd Stadion Sức chứa 10000
Địa chỉ Postboks 1605 3705 Skien
Website http://www.oddgrenland.no/