Numancia

Huấn luyện viên trưởng: Luis Miguel Carrion
Quốc tịch Tây Ban Nha SORIA Thành lập 1945-5-21
Sân nhà Nuevo Los Pajaritos Sức chứa 9700
Địa chỉ Plaza Ramon y Cahal 8 ES-42003 SORIA
Website http://www.cdnumancia.com