Kolbotn (w)

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Na Uy SOFIEMYR Thành lập
Sân nhà Sofiemyr stadion Sức chứa 0
Địa chỉ Boks 134 , 1412 SOFIEMYR
Website