Jahn Regensburg

Huấn luyện viên trưởng: Mersad Selimbegovic
Quốc tịch Đức Regensburg Thành lập 1907-10-4
Sân nhà Continental Arena Sức chứa 15000
Địa chỉ Prufeninger Strasse 57 a 93049 Regensburg
Website http://www.ssv-jahn.de/