Herfolge Boldklub Koge

Huấn luyện viên trưởng: Morten Karlsen
Quốc tịch Đan mạch Herfolge Thành lập 1921-6-3
Sân nhà Herfolge Stadion Sức chứa 8000
Địa chỉ Herfølge Steen KNUDSEN Vordingborgvej 124 Postboks 57 DK-4681 Herfølge Denmark
Website http://www.hb.dk/