Gimnasia Mendoza

Huấn luyện viên trưởng: Jose Maria Bianco
Quốc tịch Argentina Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website