Charlotte FC

Huấn luyện viên trưởng: Christian Lattanzio
Quốc tịch Thành lập
Sân nhà Bank of America Stadium Sức chứa 0
Địa chỉ
Website