CD Guadalajara

Huấn luyện viên trưởng: Entrenador
Quốc tịch Tây Ban Nha Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ Calle de Julián Besteiro 14 19004 Guadalajara
Website http://www.deportivoguadalajara.es/