Carlisle United

Huấn luyện viên trưởng: Keith Curle
Quốc tịch Anh Carlisle Thành lập 1904
Sân nhà Brunton Park Sức chứa 16982
Địa chỉ Brunton Park,Carlisle,CA1 1LL.
Website www.carlisleunited.co.uk