Accrington Stanley

Huấn luyện viên trưởng: John Coleman
Quốc tịch Anh Accrington Thành lập 1876
Sân nhà The Fraser Eagle Stadium Sức chứa 5075
Địa chỉ Accrington Stanley Football Club The Interlink Express Stadium,Livingstone Road
Website http://www.accringtonstanley.co.uk